POLSKIE JAGODY borówka amerykańska owoce sprzedaż export Polska

POLSKA - LUBELSKIE
23-413 Obsza
Olchowiec 117
tel.: +48 84 541 20 20

www.polskiejagody.pl
info@polskiejagody.pl

POLSKIE JAGODY borówka amerykańska owoce sprzedaż export Polska

POLSKIE JAGODY - borówka amerykańska, owoce, sprzedaż, export, Polska

Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” oferuje owoce borówki amerykańskiej na rynek świeży w opakowaniach detalicznych o gramaturze od 125 g do 500 g oraz owoce dla przetwórstwa w dowolnych opakowaniach wybranych przez klienta.

Dzięki starannemu doborowi odmian borówki amerykańskiej okres zbioru jest maksymalnie wydłużony i trwa od lipca do początku października. Standardem jest nieprzekraczający 30 minut czas pomiędzy zerwaniem owocu z krzewu a jego wstępnym schłodzeniem, co zapewnia najwyższą jakość i trwałość oferowanego produktu.

Nasze plantacje zlokalizowane są na terenach czystych ekologicznie, położonych na skraju Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.

Uprawiamy starannie dobrane wielkoowocowe, deserowe odmiany borówki, jak również odmiany przeznaczone do przetwórstwa, przystosowane do zbioru mechanicznego.

Stosujemy nowoczesne technologie uprawy zapewniające najwyższą jakość owoców.


POLSKIE JAGODY POLSKIE JAGODY POLSKIE JAGODY


POLSKIE JAGODY POLSKIE JAGODY POLSKIE JAGODY


POLSKIE JAGODY POLSKIE JAGODY POLSKIE JAGODY

POLSKIE JAGODY POLSKIE JAGODY POLSKIE JAGODY

POLSKIE JAGODY borówka amerykańska owoce sprzedaż export Polska